Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM SA - skup akcji własnych.

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA, zgodnie z art 72 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonanego w ramach realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych w celu umorzenia.

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki TIM SA [PDF]

 

Raport bieżący

Data sporządzenia 2010-05-31

Raport bieżący nr 23/2010

Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta

Podstawa prawna Podstawa prawna

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Krzysztof Folta 2010-05-31

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu Artur Piekarczyk 2010-05-31

drukuj