Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za wrzesień 2021 r.

Data sporządzenia

2021-10-04

Raport bieżący nr

27/2021

 

Zarząd TIM S.A. w załączeniu przekazuje wstępną informację o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów za wrzesień 2021 r. wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2021-10-04, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2021-10-04, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu

 

ZAŁĄCZNIK
drukuj
pdf
Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za wrzesień 2021 r.
108 KB