Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla GK TIM

Data sporządzenia

2020-03-17

Raport bieżący nr

10/2020

 

TIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej: „TIM S.A.” lub „Spółka”_ informuje, że w dniu 17.03.2020 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Grupy Kapitałowej TIM, o którego rozpoczęciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 27.09.2019 r.
W ramach przeprowadzonego procesu Zarząd TIM S.A. przeprowadził analizę różnych scenariuszy rozwoju GK TIM oraz dokonał oceny uwarunkowań rynkowych możliwości ich wdrożenia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TIM S.A. podjął decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej, kontynuacja realizacji dotychczasowej strategii rozwoju GK TIM jest rozwiązaniem optymalnym dla osiągnięcia długoterminowego celu Spółki, którym jest wzrost wartości dla akcjonariuszy.

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
2020-03-17, Piotr Nosal – Członek Zarządu
2020-03-17, Piotr Tokarczuk – Członek Zarządu
drukuj