Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji

Data sporządzenia

2014-06-10

Raport bieżący nr

21/2014

Zarząd TIM SA z siedzibą w Siechnicach, działając zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 09.06.2014r otrzymał od Pana Mirosława Nowakowskiego oraz od firmy KREON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowo – akcyjna ( poprzednia nazwa: Cinco spółka z ograniczoną – XXXV-SKA) zawiadomienie o zbyciu/nabyciu znacznego pakietu akcji TIM SA.
Treść zawiadomienia stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o zbyciu-nabyciu znacznego pakietu akcji [PDF]

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2014-06-10, Krzysztof Folta – Prezes Zarządu
2014-06-10, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj