Zawiązanie spółki 3LP SA

Data sporządzenia

2016-03-25

Raport bieżący nr

10/2016

 

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 25.03.2016r TIM SA zawiązała spółkę 3LP SA z siedzibą w Siechnicach. Kapitał zakładowy spółki 3LP SA wynosi 100.000 PLN i dzieli się na 100.000 _ sto tysięcy _ akcji o wartości nominalnej 1 _ jeden _ złoty każda. TIM SA objęła 100 % akcji w spółce, o której mowa powyżej.

Przedmiotem działalności 3LP SA będzie głównie świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przechowywanie i magazynowanie towarów.
O zamiarze zawiązania spółki 3LP SA Zarząd TIM SA informował w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 18.12.2015r .

 
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2016-03-25, Maciej Posadzy – Członek Zarządu
2016-03-25, Anna Słobodzian-Puła – Członek Zarządu

drukuj