Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

(Emitent – PAP – czwartek, 30 listopada 18:54)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30.11.2006r w Komisji Nadzoru Finansowego został złożony wniosek Spółki o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, na podstawie którego Spółka zamierza oferować w ramach publicznej oferty do 3.057.000 akcji serii F TIM SA o wartości nominalnej 1 złoty każda.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 45/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-30 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-11-30 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj