Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za 2005r.

(Emitent – PAP – niedziela, 23 kwietnia 15:38)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za 2005r. (podany do publicznej wiadomości w dniu 31.01.2006r w raporcie bieżącym nr 3/2006) z dnia 23.05.2006r na dzień 26.04.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 13/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-23 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-23 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj