Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2006

(Emitent – PAP – piątek, 21 kwietnia 18:45)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2006r. (określony w raporcie bieżącym nr 3/2006r z dnia 31.01.2006r) z dnia 25.04.2006r na dzień 26.04.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 11/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-04-21 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-04-21 Artur Piekarczyk Członek Zarządu

drukuj