Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SA

Emitent – PAP – czwartek, 2 listopada 09:02)

Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu w załączeniu przedkłada informację o zwołaniu NWZA TIM SA na dzień 24.11.2006r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 39/2006

 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-11-02 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2006-11-02 Mirosław Nowakowski Członek Zarządu

drukuj