Skonsolidowany raport półroczny

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TIM za I półrocze 2022 r. [PDF] Sprawozdanie Zarządu z działalności GK TIM za I półrocze 2022 r. [PDF] Raport z przeglądu SSF GK TIM…Sprawdź

21.09.2022

e-Commerce Polska awards 2022

Nagroda dla TIM SA, fischer Polska i Custommerce w kategorii „Best adaptation to new digital reality B2B” w jubileuszowej 10. edycji konkursu „e-Commerce Polska awards” organizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.…Sprawdź

7.09.2022