I kwartał 2017 r. w Grupie Kapitałowej TIM [WIDEO]

163,2 mln zł, tj. o 10,4% więcej niż rok wcześniej, wyniosły w I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM. Wartość EBITDA w GK TIM osiągnęła 916 tys. zł.

W przypadku TIM SA przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z I kw. 2016 r. o  8,9%, do 147,7 mln zł. Spółka zanotowała także dodatni wynik na sprzedaży (226 tys. zł wobec 429 tys. zł straty rok wcześniej) oraz 463 tys. zł zysku operacyjnego (wobec 5,02 mln zł w I kw. 2016 r.).

Inwestycje w logistykę

W Grupie Kapitałowej TIM strata z działalności operacyjnej wyniosła 1,6 mln zł, co jest w głównej mierze pochodną straty wygenerowanej przez 3LP SA. Powstała w 2016 r. spółka logistyczna jest w trakcie rozbudowy automatyki centrum logistycznego oraz rozpoczęła pozyskiwanie kontraktów na świadczenie usług na rynku zewnętrznym, poza podmiotami z Grupy Kapitałowej TIM.

– 3LP SA działa od niespełna roku – to bardzo krótki okres działania i wartość kontraktów pozyskanych
w ciągu ostatnich miesięcy nie pozwoliła jeszcze na uzyskanie dodatniego wyniku operacyjnego. Cały czas pracujemy nad zwiększeniem atrakcyjności spółki dla klientów spoza Grupy TIM, działających w sektorze
e-commerce, dlatego inwestujemy w wyposażenie obiektu w podwrocławskich Siechnicach – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Coraz więcej e-commerce

W całkowitych przychodach TIM SA osiągniętych przez pierwsze trzy miesiące 2017 r. udział obrotów przez kanał e-commerce osiągnął poziom 72,1%. Średnia tego wskaźnika za cały 2016 r. wyniosła niespełna 70%.

– Ten fakt oraz wzrost przychodów, trwający nieprzerwanie od III kwartału 2013 r., potwierdzają słuszność decyzji o zmianie modelu sprzedaży – na model hybrydowy, opierający się przede wszystkim na kanale
e-commerce, lecz z wykorzystaniem zdobywanych przez ćwierć wieku wiedzy i doświadczenia naszej sieci sprzedaży – komentuje Krzysztof Folta. – Patrząc na wyniki uzyskane przez TIM i całą Grupę w I kwartale, warto pamiętać, że pierwsze trzy miesiące roku to w naszym przypadku okres o najmniejszych przychodach
i najsłabszych wynikach. Kolejne kwartały z racji sezonowości poprawiają wynik na wszystkich poziomach – dodaje.

Zobacz skonsolidowany raport kwartalny >>

drukuj