12 działań TIM-u w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2020. Dobre praktyki”

Sześć nowych i sześć długoletnich (zgłoszonych w poprzednich latach i kontynuowanych) dobrych praktyk realizowanych przez TIM w minionym roku znalazło się w najnowszej, 19. edycji raportu wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Najnowsza edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk (1696 w poprzedniej edycji), które zostały zgłoszone przez 225 firm (214 w poprzedniej edycji). Pod względem dobrych praktyk to rekordowa publikacja, natomiast liczba firm to drugi wynik w historii ukazywania się raportu. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu. W najnowszej edycji znalazło się ich 1013 (712 w poprzedniej edycji). Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, opublikowane już w poprzednich edycjach raportu, ale realizowane w minionym roku. W tym roku było to 945 inicjatyw z zakresu odpowiedzialności biznesu (983 w poprzedniej edycji).

Nowe praktyki realizowane przez TIM SA:

 1. Adaptacja w TIM
 2. Program grantowy
 3. Wiem to z TIM.pl!
 4. Szkoła Gospodarki Cyfrowej lokalnie – Wrocław
 5. Kodeks etyki Grupy TIM
 6. TIM Mikołajów

Z zakresu praktyk długoletnich TIM-u w raporcie za rok 2020 znalazły się:

 1. Aktywny TIM dla Przyjaciół
 2. Dialog z interesariuszami
 3. Raport zintegrowany Grupy Kapitałowej TIM
 4. TIM – Team Integracja Multisportowa
 5. Wolontariat pracowniczy
 6. Cały ten rynek…

drukuj