e-Commerce Polska awards 2019

Nominacja TIM SA  w kategoriach „Think out of the box” oraz „Best omnichannel” w 7. edycji konkursu „e-Commerce Polska awards”, którego organizatorem jest Izba Gospodarki Elektronicznej.Sprawdź

13.09.2019

Skonsolidowany raport półroczny

Raport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TIM Raport z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego TIM SA Grupa Kapitałowa TIM – Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za…Sprawdź

11.09.2019
1 2