Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
16.02.2004

Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA przyjętej na rok 2004Sprawdź

12.02.2004

Informacja o konferencji prasowej zwołanej na dzień 16.02.2004r.Sprawdź

9.02.2004

Sprostowanie oczywistej omyłki w raporcie bieżącym nr 3/04Sprawdź

5.02.2004

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2004r.Sprawdź

3.02.2004

Zawarcie znaczącej umowy przez EmitentaSprawdź

30.01.2004

Terminy przekazywania raportów okresowychSprawdź

1 125 126 127 128