Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
27.03.2023

Zawieszenie stosowania postanowień Polityki dywidendowej TIM S.A. na lata 2021-2023Sprawdź

24.03.2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A.Sprawdź

24.03.2023

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez akcjonariuszy TIM S.A.Sprawdź

2.03.2023

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za luty 2023 r.Sprawdź

24.02.2023

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

20.02.2023

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

1 3 4 5 6 7 8 9 132