Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
22.11.2022

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

22.11.2022

Regulamin odkupu akcji własnych TIM S.A.Sprawdź

18.11.2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.Sprawdź

16.11.2022

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendySprawdź

16.11.2022

Program motywacyjny TIM S.A.- opcje objęcia akcji za 2023 rokSprawdź

15.11.2022

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 15.11.2022 r.Sprawdź

1 3 4 5 6 7 8 9 128