Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
4.07.2023

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za czerwiec 2023 r.Sprawdź

28.06.2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM S.A. w dniu 27.06.2023 r.Sprawdź

27.06.2023

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.Sprawdź

27.06.2023

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 27.06.2023 r.Sprawdź

22.06.2023

Zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.Sprawdź

2.06.2023

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za maj 2023 r.Sprawdź

1 4 5 6 7 8 9 10 135