Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
19.09.2018

Nabycie znacznego pakietu akcji Rotopino.pl SASprawdź

7.09.2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SASprawdź

7.09.2018

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji TIM SASprawdź

6.09.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za sierpień 2018 r.Sprawdź

30.08.2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%Sprawdź

7.08.2018

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

1 2 3 4 5 6 7 98