Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
3.01.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za grudzień 2018 r.Sprawdź

2.01.2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

2.01.2019

Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SASprawdź

18.12.2018

Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SASprawdź

14.12.2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w TIM SASprawdź

13.12.2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SASprawdź

1 2 3 4 5 6 7 101