Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
1.06.2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 29.06.2020 r.Sprawdź

5.05.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za kwiecień 2020 r.Sprawdź

17.04.2020

Rekomendacja Zarządu TIM S.A. w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 rokSprawdź

3.04.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za marzec 2020 r.Sprawdź

17.03.2020

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla GK TIMSprawdź

3.03.2020

Nabycie akcji TIM S.A. przez osobę zarządzającąSprawdź

1 2 3 4 5 6 7 110