Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
21.09.2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. na dzień 23.10.2020Sprawdź

3.09.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za sierpień 2020 r.Sprawdź

28.08.2020

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

4.08.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za lipiec 2020 r.Sprawdź

29.07.2020

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu TIM SA poniżej progu 10%Sprawdź

14.07.2020

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

1 2 3 4 5 6 7 112