Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
8.03.2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.Sprawdź

8.03.2024

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TIM S.A. w dniu 8 marca 2024 r.Sprawdź

8.03.2024

Żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.Sprawdź

7.03.2024

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

2.02.2024

Zawiadomienie o zmniejszenia stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

2.02.2024

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za styczeń 2024 r.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 7 136