Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
6.03.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za luty 2019 r.Sprawdź

5.02.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za styczeń 2019 r.Sprawdź

25.01.2019

Terminy przekazywania raportów okresowych TIM SA w 2019 r.Sprawdź

24.01.2019

Rozpoczęcie procedury zniesienia dematerializacji akcji Rotopino.pl SA – spółki zależnej TIM SASprawdź

3.01.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za grudzień 2018 r.Sprawdź

2.01.2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 7 102