Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
24.03.2023

Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji w kapitale zakładowym TIM S.A.Sprawdź

24.03.2023

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji przez akcjonariuszy TIM S.A.Sprawdź

2.03.2023

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za luty 2023 r.Sprawdź

24.02.2023

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

20.02.2023

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

6.02.2023

Nabycie akcji własnych przez TIM S.A.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 7 130