Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
4.12.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za listopad 2018 r.Sprawdź

7.11.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za październik 2018 r.Sprawdź

5.11.2018

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendySprawdź

12.10.2018

Gwarancja bankowa wystawiona na zlecenie 3LP SA – spółki zależnej TIM SASprawdź

11.10.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r.Sprawdź

5.10.2018

Uchwały podjęte przez NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 99