Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
11.10.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r.Sprawdź

5.10.2018

Uchwały podjęte przez NWZ TIM SA w dniu 05.10.2018 r.Sprawdź

5.10.2018

Nabycie akcji przez osobę zarządzającąSprawdź

5.10.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za wrzesień 2018 r.Sprawdź

28.09.2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości przez spółkę zależną od TIM SASprawdź

25.09.2018

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

1 2 3 4 5 6 98