Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
18.04.2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A.Sprawdź

11.04.2019

Przyjęcie strategii TIM S.A. na lata 2019 – 2021Sprawdź

4.04.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za marzec 2019 r.Sprawdź

2.04.2019

Powołanie Członka Zarządu TIM SASprawdź

2.04.2019

Rekomendacja Zarządu TIM SA w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rokSprawdź

26.03.2019

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu TIM SASprawdź

1 2 3 4 5 6 102