Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
13.03.2024

Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

12.03.2024

Nabycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzająceSprawdź

11.03.2024

Zakończenie subskrypcji akcji serii G TIM S.A.Sprawdź

11.03.2024

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowegoSprawdź

8.03.2024

Złożenie do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanymSprawdź

8.03.2024

Złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 136