Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
13.07.2020

Nabycie akcji przez osobę blisko związaną z osobą zarządzającąSprawdź

2.07.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za czerwiec 2020 r.Sprawdź

2.07.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 29.06.2020 r.Sprawdź

29.06.2020

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM S.A.Sprawdź

29.06.2020

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 29.06.2020 r.Sprawdź

2.06.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za maj 2020 r.Sprawdź

1 2 3 4 5 6 110