Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
1.12.2020

Nabycie akcji TIM S.A. przez osobę zarządzającąSprawdź

27.11.2020

Warunkowa umowa sprzedaży akcji Rotopino.pl S.A.Sprawdź

25.11.2020

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

20.11.2020

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendySprawdź

3.11.2020

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za październik 2020 r.Sprawdź

27.10.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ TIM SA w dniu 23.10.2020 r.Sprawdź

1 2 3 4 5 112