Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
27.05.2019

Nabycie akcji przez osobę zarządzającąSprawdź

21.05.2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 15.05.2019 r.Sprawdź

16.05.2019

Zakończenie przeglądu opcji strategicznych dla podmiotów zależnych i podmiotu współzależnego TIM SASprawdź

15.05.2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

15.05.2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.Sprawdź

14.05.2019

Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

1 2 3 4 5 102