Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
22.04.2024

Rekomendacja Zarządu TIM S.A. odnośnie podziału zysku za 2023 rokSprawdź

28.03.2024

Otrzymanie odpowiedzi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wniosku o wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanymSprawdź

27.03.2024

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

22.03.2024

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu TIM S.A.Sprawdź

13.03.2024

Korekta zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania akcji TIM S.A.Sprawdź

12.03.2024

Nabycie akcji TIM S.A. przez osoby zarządzająceSprawdź

1 2 3 4 5 135