Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
15.05.2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

15.05.2019

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TIM SA w dniu 15.05.2019 r.Sprawdź

14.05.2019

Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

10.05.2019

Kandydatura do Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

7.05.2019

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za kwiecień 2019 r.Sprawdź

19.04.2019

Nabycie akcji przez osobę zarządzającąSprawdź

1 2 3 4 5 102