Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
2.01.2019

Nabycie znacznego pakietu akcji TIM SASprawdź

18.12.2018

Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SASprawdź

14.12.2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w TIM SASprawdź

13.12.2018

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SASprawdź

11.12.2018

Zmiana adresu siedziby TIM SASprawdź

1 2 3 4 5 99