Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
6.07.2004

Wykaz akcjonariuszy posiadających co namniej 5 % ogólnej liczby głosów na WZASprawdź

5.07.2004

Odwołanie i ustanowienie prokurySprawdź

26.06.2004

Uchwały podjęte na WZA TIM SA, które odbyło się w dniu 26.06.2004r.Sprawdź

18.06.2004

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 26.06.2004r.Sprawdź

27.05.2004

Zawarcie znaczacej umowy przez TIM SASprawdź

19.05.2004

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TIM SASprawdź

1 97 98 99 100 101 102