Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
28.10.2004

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na NWZASprawdź

27.10.2004

Uchwała podjeta na NWZA TIM SA, które odbyło się w dniu 27.10.2004r.Sprawdź

25.10.2004

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA TIM SA, które odbędzie się w dniu 27.10.2004r.Sprawdź

22.10.2004

Zbycie akcji TIM SA przez podmioty powiązaneSprawdź

19.10.2004

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał 2004r.Sprawdź

19.10.2004

Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA, które odbędzie się w dniu 27.10.2004r.Sprawdź

1 99 100 101 102 103 104 105