Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
3.02.2005

Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za IV kwartał 2004r.Sprawdź

31.01.2005

Terminy przekazywania raportów okresowychSprawdź

14.01.2005

Nabycie akcji TIM SA przez podmiot powiązany.Sprawdź

15.12.2004

Ocena możliwości wykonania prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2004r.Sprawdź

26.11.2004

Zmiana biegłego rewidentaSprawdź

1 98 99 100 101 102 103 104 106