Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
23.08.2017

Wstępna informacja o przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów i usług za lipiec 2017 r.Sprawdź

31.07.2017

Umowa kredytu zawarta pomiędzy mBank SA a TIM SASprawdź

25.07.2017

Wstępna informacja o przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów i usług za czerwiec 2017 r.Sprawdź

5.07.2017

Umowa kredytu zawarta pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie SA a TIM SASprawdź

26.06.2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TIM SA w dniu 22.06.2017 r.Sprawdź

23.06.2017

Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

1 2 3 4 87