Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
24.05.2018

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału o 2% w ogólnej liczbie głosów na WZ TIM SASprawdź

17.05.2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM SASprawdź

11.05.2018

Zawarcie umowy faktoringowejSprawdź

10.05.2018

Spełnienie się warunku określonego w warunkowej umowie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania zawartej przez spółkę zależnąSprawdź

9.05.2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytu zawartej pomiędzy TIM SA a mBank SASprawdź

9.05.2018

Zawarcie aneksów do umów pomiędzy TIM SA, 3LP SA i mLeasing Sp. z o.o.Sprawdź

1 2 3 4 92