Raporty bieżące

  • Raporty bieżące
  • Raporty okresowe
13.07.2018

Zmiana terminu publikacji raportu za pierwsze półrocze 2018 r.Sprawdź

5.07.2018

Powołanie Komitetu AudytuSprawdź

3.07.2018

Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM SA ze sprzedaży towarów za czerwiec 2018 r.Sprawdź

14.06.2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ TIM SA w dniu 13.06.2018 r.Sprawdź

14.06.2018

Powołanie Członków Rady Nadzorczej TIM SASprawdź

1 2 3 4 93